Huisartspraktijk Waale logo 250x250px

praktijkondersteuning

Assistentie en praktijkondersteuning

In onze praktijk werken veel deskundigen op verschillende gebieden. In onze praktijk werkt de  huisarts in een medische kern samen met de physician assistants (io). Het medisch kernteam wordt ondersteund door de praktijkassistentes, verpleegkundigen, praktijkondersteuner, ouderenzorg of ggz waar nodig.

De praktijkassistentes

Bij de assistente kunt u terecht met praktische vragen van organisatorische en medische aard. Indien er veranderingen zijn in uw verzekering of persoonlijke gegevens (zoals huwelijk, geboorte, verhuizing) wilt u dit dan doorgeven aan de assistente? De assistente is (net als de huisarts/ medische kern) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Zij draagt zorg voor de administratie, voorlichting, planning van het spreekuur, triage en de visites. Daarnaast hebben zij hun eigen taken/spreekuur: telefonisch terugbelspreekuur, het maken van uitstrijkjes in kader bevolkingsonderzoek, behandelen van wonden, aanstippen van wratten, de bloeddruk opmeten, oren uitspuiten, urineonderzoek, zwangerschapstest, hechtingen verwijderen etc.

Voorafgaand dient eerst de diagnose door het medisch kernteam te worden gesteld.

Praktijkondersteuner & PA werkt in de somatiek, ouderenzorg en ggz

De praktijkondersteuner/verpleegkundige lichamelijke klachten/ouderenzorg is werkzaam in de praktijk ter ondersteuning van het medisch kernteam en ter verbetering van de kwaliteit van zorg. Er is begeleiding van patiënten met een chronische aandoening, zoals diabetes mellitus, astma en/of copd, hart & vaatziekten. Er wordt ondersteuning geboden bij de palliatieve- en ouderenzorg. De POH voor psychische klachten (POH GGZ) ondersteunt de huisarts bij sociale en psychische/psychiatrische problematiek van volwassen patiënten. Ook de Physician Assistants hebben hier hun rol in.

De rol van Physician Assistant binnen huisartspraktijk Waale

Anoek Sparidaens (2e jaars phsician assistant in opleiding): Sinds september 2019 ben ik werkzaam binnen de praktijk als physician assistant in opleiding, kortweg PA. De PA is een zorgmaster die wordt opgeleid om taken van een medisch specialist over te nemen. In mijn geval de huisarts. Ik ben dus werkzaam binnen de medische kern van het team. Mijn opleiding is over een maand afgerond. Ondertussen heb ik  stages in het ziekenhuis gevolgd en doe ik zelfstandig spreekuur.  Binnenkort heb ik mijn eigen Big-registratie en werk ik zelfstandig in onze huisartspraktijk met mijn eigen takenpakket.


Marieke Jansen (1e jaars physcian assistant in opleiding): Ik ben nu in mijn 2e opleidingsjaar van de opleiding physician assistant (PA), wellicht dat u me al eens heeft gezien of gesproken. Maar wat doe ik nu eigenlijk? Een physician assistant mag na afstuderen zelfstandig spreekuur draaien, diagnoses stellen en behandelingen starten (bijvoorbeeld medicatie voorschrijven). Door deze zelfstandigheid neemt de PA een aantal taken over van de huisarts. Zo is er meer ruimte en tijd voor elke patiënt voor zowel de PA als de huisarts. Zolang ik in opleiding ben, bespreek ik alles met de huisarts: ik loop mee met de huisarts of voer in opdracht van de huisarts taken uit. Ik zit nu i nu in de fase dat ik zelfstandig spreekuur doe. Ik bespreek ik vooraf en achteraf  alles met de huisarts. Kort om: stap voor stap leer ik bij en kan ik meer, wat ontzettend leuk is!

cropped-whewaale-logo-55x48
Skip to content