Huisartspraktijk Waale logo 250x250px

praktijkondersteuning

Assistentie en praktijkondersteuning

 In onze praktijk werkt de  huisarts in een medische kern samen met de physician assistants (io). Het medisch kernteam wordt ondersteund door de praktijkassistentes, verpleegkundigen, praktijkondersteuner, ouderenzorg of ggz waar nodig.

 

De praktijk is aangesloten bij HZG Breda voor diabetes mellitus, astma, copd, primaire en secundaire preventie. Mogelijk vinden er nog uitbreidingen plaats.

De praktijkassistentes

Bij de assistente kunt u terecht met praktische vragen van organisatorische en medische aard. Indien er veranderingen zijn in uw verzekering of persoonlijke gegevens (zoals huwelijk, geboorte, verhuizing) wilt u dit dan doorgeven aan de assistente? De assistente is (net als de huisarts/ medische kern) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Zij draagt zorg voor de administratie, voorlichting, planning van het spreekuur, triage en de visites. Daarnaast hebben zij hun eigen taken/spreekuur: telefonisch terugbelspreekuur, het maken van uitstrijkjes in kader bevolkingsonderzoek, behandelen van wonden, aanstippen van wratten, de bloeddruk opmeten, oren uitspuiten, urineonderzoek, zwangerschapstest, hechtingen verwijderen etc.

Voorafgaand dient eerst de diagnose door het medisch kernteam te worden gesteld.

Praktijkondersteuner & PA werkt in de somatiek, ouderenzorg en ggz

De praktijkondersteuner/verpleegkundige lichamelijke klachten/ouderenzorg is werkzaam in de praktijk ter ondersteuning van het medisch kernteam en ter verbetering van de kwaliteit van zorg. Er is begeleiding van patiënten met een chronische aandoening, zoals diabetes mellitus, astma en/of copd, hart & vaatziekten. Er wordt ondersteuning geboden bij de palliatieve- en ouderenzorg. De POH voor psychische klachten (POH GGZ) ondersteunt de huisarts bij sociale en psychische/psychiatrische problematiek van volwassen patiënten. Ook de Physician Assistants hebben hier hun rol in.

De rol van Physician Assistant binnen huisartspraktijk Waale

De physician assistant of verpleegkundig specialist doet zelfstandig spreekuur en helpt/ondersteunt de huisarts bij de medische zorg. We hebben nu een vacature.

Ga naar de inhoud