Huisartspraktijk Waale logo 250x250px

Praktijkinformatie

Neem in de ochtend contact met ons op (telefonisch of voor een niet- medische vraag per email: hpwaale@ezorg.nl) en kom indien medisch noodzakelijk nog dezelfde dag nog langs.

Voor een email geldt dat uw bericht maximaal 100 woorden mag zijn en niet medisch inhoudelijk, maar van administratieve aard, want anders kan uw email niet in behandeling genomen worden. Wij zullen proberen om uw email in 48 uur te beantwoorden.

Wilt u a.u.b. niet dezelfde vraag dubbel aanbieden? D.w.z. of bellen of mailen. S.v.p. niet allebei, zodat wij onze tijd kunnen besteden aan medisch noodzakelijke dingen.
Voor vragen van administratieve aard mail: hpwaale@ezorg.nl; Medische vragen alleen telefonisch.


Als u een afspraak heeft kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. U hoeft zich niet te melden bij de balie.
Bij de balie kunt u alleen in de ochtend terecht voor:
1. het brengen van urine (neerzetten in het bakje en formulier invullen)
2. het ophalen van formulieren/materiaal.

De medische triage verloopt

telefonisch en niet fysiek. 
Vanuit de backoffice hebben wij d.m.v. een camera zoveel mogelijk zicht op de balie en wachtkamer. Als de assistente klaar is met het telefoontje dan komt ze na u toe om het formulier en/of materiaal te geven.

Wilt u rekening houden dat we een openstaande vacatures hebben.
Zowel voor verpleegkundigen als waarnemend huisarts en physician assistant of verpleegkundig specialist. 

Heeft toch een acuut probleem dan belt u de spoedlijn (nummer 1 in het keuzemenu).

Voor herhaalmedicatie spreekt u de receptenlijn in of gebruikt u MGN. Telefonisch zullen wij u altijd hier naar verwijzen.


Huisbezoek: 
Huisbezoeken moeten voor 10:15u aangevraagd worden; spoedvisites uitgezonderd. Omdat er in de praktijk betere onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn wordt er altijd overlegd over de noodzaak van een visite.
Een vervoersprobleem is geen praktijkprobleem.

Bent u ontslagen uit ziekenhuis, kliniek of revalidatiecentrum neem dan zelf contact met ons op.

<!--

Wij bellen anoniem. Als u contact met ons gehad heeft, zorgt u dan dat u telefonisch bereikbaar bent en uw email  goed in de gaten houdt? Dan kunnen wij u zo snel mogelijk helpen na overleg met het kernteam.

Spoedgevallen & Reguliere Zorg

Eerste hulp bij ongelukken. Voor EHBO (verbranding, open wonden, acute sportletsels etc.) bel onze spoedlijn:l 076-5876665 keuzetoets 1 of 112.

Voor regulier zorg neem in de ochtend contact met ons op bij voorkeur vianl,  bestel herhaalmedicatie via de receptenlijn of MGN (MijnGezondheid.net ). Kom indien nodig de zelfde dag nog langs op het spreekuur. Wij werken met  de medische kern bestaande uit  physician assistants (vacature), waarnemend huisarts (vacature) en praktijkhoudend huisarts.  Voor vragen van administratieve aard mail: hpwaale@ezorg.nl;  Emails mogen max 100 woorden bevatten, betreffen vragen van administratieve aard en worden zoveel mogelijk binnen 48 uur beantwoord. .

De praktijk is aangesloten bij HZG Breda voor Astma, Copd, Diabetes Mellitus, primaire en secundaire preventie en uitbreiding is mogelijk.

 

Avond-, nacht- en weekenddienst

Waarneming door de huisartsenpost (HAP) geschiedt voor medische hulp, die niet kan wachten tot het eerstvolgende reguliere spreekuur van de huisarts. Bij levensbedreigende spoed bel altijd 112. De HAP is naast de Spoedeisende hulp Amphiaziekenhuis locatie Molengracht.

Assistentie en praktijkondersteuning

In onze praktijk werken veel deskunige op verschillende gebieden. In onze praktijk word de huisarts ondersteund door bijvoorbeeld de praktijkassistentes, verpleegkundige, Praktijkondersteuner (Somatiek), Ouderenzorg, GGZ of Physician assistant waar nodig.

Niet verschenen zonder bericht?

Regelmatig komt het voor dat patiënten een afspraak maken en niet komen opdagen. Hiermee gaat spreekuur tijd verloren. Deze tijd gaat ten koste van andere patiënten, die graag een afspraak wilden maken. Als u toch verhindert bent, waardoor de afspraak niet door kan gaan vragen wij u (minimaal 24 uur) van tevoren de afspraak af te zeggen door te bellen of te mailen naar de praktijk. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden, waardoor u geen rekening krijgt en geen  No-Show kosten hoeft te betalen.

Wat gebeurt er wanneer u niet (tijdig) afzegt?

Bij niet opdagen zonder tijdig afzeggen (minimaal 24 uur ) van te voren krijgt u in uw medisch dossier een aantekening NVGB (Niet verschenen Geen Bericht). Dit is voor alle medewerkers in de praktijk zichtbaar. We sturen u een rekening. Houdt u er rekening mee dat indien betaling uitblijft, er een incassobureau kan worden ingeschakeld. Omdat dit niet meer incidenteel gebeurt, zijn wij genoodzaakt conform de landelijke huisartsenverening’s richtlijnen om onze procedure bij No Show aan te passen.

Echografie

Bij de Huisarts PlusZorg van Huisartspraktijk Waale kunt u binnenkort terecht bij de echografisch onderzoek:

Reizigersvaccinatie

Deze voorziening gaan wij u binnen kort aanbieden. Dan kunt u een afspraak maken voor een eerste reizigersadvisering/vaccinatie-advies advies. Dit is alleen mogelijk op afspraak en mits tijdig voor vertrek aangevraagd. Klik op onderstaande knop voor nadere informatie.

7536

Medisch dossier

Voor toestemmingsinzage tijdens de pandemie:
Als u in het weekend of ’s avonds plotseling terecht komt bij de waarnemend huisarts. Dan kan deze waarnemend huisarts via het beveiligde netwerk van de zorginfrastructuur uw medische gegevens inzien -als dat nodig is voor uw behandeling- via de Corona-Opt in. Ook wijzen wij u op www.volgjezorg.nl

Delen van medische gegevens aan LSP, OZIS, huisartsenpost. en de Corona opt in. Wij mogen uw medische gegevens niet zomaar ter beschikking stellen aan derden:
Dat kan alleen met uw toestemming: www.ikgeeftoestemming.nl

Onze Huisregels

Onze spreekuren

Ontslag na opname

Bent u ontslagen uit het ziekenhuis, ZBC, revalidatieafdeling of overig en u wilt graag dat iemand van de medische kern langs komt, bel ons dan voor een afspraak/visite of voor een beeldbelafspraak.

Nieuw: download nu ook onze praktijkfolder.

In deze folder leest u alle praktijkinformatie, welke ook op de website is weergegeven.

Medische expertise op maat

Wij kunnen u helpen om uw medische situatie opnieuw in kaart te brengen /te analseren. Wij kunnen geen behandeling opstarten of overnemen, Het gaat om een medisch onderzoek en advies-traject. Belangrijk is dat u over zoveel mogelijk gegevens beschikt en meeneemt. Voor meer informatie druk op de groen knop.

Ga naar de inhoud