Huisartspraktijk Waale logo 250x250px

Urogynaecologie

Onze spreekuren

Gynaecologie

Voor vrouwelijke patiënten met gynaecologische klachten zoals anticonceptie, de overgang, afscheiding (fluor vaginalis), vaginaal bloedverlies, verzakking van baarmoeder (prolaps), vulvaire klachten en pijn bij vrijen (dyspareunie).

Urologie

Voor patiënten met urologische klachten zoals terugkerende urineweginfecties, urinekatheter problemen, verzakking van blaas, urine incontinentie, prostaatklachten en als de PSA-waarde tussen de 3 en de 6 is.

Meer over urogynaecologie

Voor aanvullende info over urogynaecologie klik op deze link.

Huisarts PlusZorg

Binnen de gespecialiseerde huisartsenzorg is ZorrooPLUS enkele jaren geleden gestart met
uro-gynaecologie door kaderhuisartsen in Oosterhout. De locatie Breda is operationeel vanaf
januari 2021. Er is een prettige samenwerking ontstaan tussen huisarts, kaderhuisarts, gynaecoloog, uroloog, continentieverpleegkundige en bekkenbodemtherapeut, waardoor de patient de juiste zorg kan krijgen. Voor patiënten is de uro-gynaecologische zorg door de kaderarts een aanvulling op het pakket van de eigen huisarts. Vaak is geen doorverwijzing naar de tweede lijn (ziekenhuis) nodig voor kleine gynaecologische en urologische kwalen. De kaderhuisartsenzorg Uro-gynaecologie is van hoge kwaliteit (aparte opleiding en registratie vereist), laagdrempelig, biedt zorg direct aan de patiënt en is voordeliger.
De kaderhuisartsen uro-gynaecologie houden spreekuren voor patiënten, kunnen door
huisartsen ingeschakeld worden voor advies, hebben korte lijnen met de gynaecoloog en
uroloog , continentieverpleegkundige en bekkenbodemtherapeut. Ook kunnen zijn andere
projecten ondersteunen op het gebied van uro-gynaecologie.
De kaderhuisarts biedt persoonsgerichte,laagdrempelige zorg op maat.

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek. Zo kunt u bijvoorbeeld herhaalmedicatie bestellen,  een bericht sturen en/of online een afspraak maken,. Hoe gemakkelijk is dat?

cropped-whewaale-logo-55x48
Skip to content