Huisartspraktijk Waale logo 250x250px

Urogynaecologie

Onze spreekuren

Gynaecologie

Voor vrouwelijke patiënten met gynaecologische klachten zoals anticonceptie, de overgang, afscheiding (fluor vaginalis), vaginaal bloedverlies, verzakking van baarmoeder (prolaps), vulvaire klachten en pijn bij vrijen (dyspareunie).

Urologie

Voor patiënten met urologische klachten zoals terugkerende urineweginfecties, urinekatheter problemen, verzakking van blaas en urine incontinentie.

Meer over urogynaecologie

Voor aanvullende info over urogynaecologie klik op deze link.

Huisarts PlusZorg

Binnen de gespecialiseerde huisartsenzorg zijn in Nederland meerdere locaties waar urogynaecologische zorg geboden wordt door kaderhuisartsen (1.5 lijns zorg). 

De locatie Breda is operationeel vanaf januari 2021. De kaderhuisartsen uro-gynaecologie houden spreekuren voor patiënten, kunnen door huisartsen ingeschakeld worden voor advies. De patiënt kan zelf een afspraak maken en andere hulpverleners kunnen zelf verwijzen. Indien geïndiceerd is er overleg of wordt er verwezen naar gynaecologie of urologie binnen en buiten de regio afhankelijk van wachtlijsten.

Er wordt gebruik gemaakt van de kennis en kunde van  continentieverpleegkundige en bekkenbodemtherapeut. In de praktijk worden gynaecologische echo’s gemaakt.
De kaderhuisarts biedt persoonsgerichte,laagdrempelige zorg op maat, overlegd met ziekenhuizen en verwijst wanneer geïndiceerd. 

Voor patiënten is de uro-gynaecologische zorg door de kaderarts een aanvulling op het pakket van de eigen huisarts. Vaak is geen doorverwijzing naar de tweede lijn (ziekenhuis) nodig voor kleine gynaecologische en urologische kwalen. Voor de uitvoering van Kaderhuisartsenzorg Uro-gynaecologie is een aparte opleiding en CHBB-registratie vereist. De kaderhuisartsenzorg is laagdrempelig, biedt zorg direct aan de patiënt en is voordeliger.

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek. Zo kunt u bijvoorbeeld herhaalmedicatie bestellen,  een bericht sturen en/of online een afspraak maken,. Hoe gemakkelijk is dat?

Ga naar de inhoud